Přihlásení vozidla do evidence

Přihlásení vozidla do evidence

Jak bude probíhat registrace nově zakoupeného vozu do evidence motorových vozidel, případně nového dovezeného vozidla, ke kterému je navíc potřeba doložit odkaz o nabytí? Na našich stránkách naleznete návod na přihlásení vozidla do evidence
Nové vozidlo


Pokud jste zakoupili nový vůz, který není doposud evidován v registru silničních vozidel (neboli RSV)a plánujete přihlásení vozidla do evidence. Ke každému vozidlu musíte mít vyřízeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zelená karta je od 1. 6. 2008, podle novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jediným dokladem podle zákona, který prokazuje, že je vozidlo pojištěné. Jak budete tedy postupovat?

Postup


  • 1. Vyplníte formulář o registraci nového vozu do registru silničních vozidel.
  • 2. Dále budete muset přiložit technický průkaz vozu a originál dokladu o jeho nabytí, tedy fakturu, leasingovou nebo kupní smlouvu.
  • 3. Dalším krokem je zajištění pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla, zde je dokladem zelená karta.
  • 4. Budete muset doložit své doklady, jakožto vlastníka. V případě občana ČR je to kopie obou stran občanského průkazu. U právnických osob nebo osob samostatně výdělečně činných je to výpis z obchodního rejstříku případně živnostenský list (nebo jiný doklad jako např. koncesní listina).
  • 5. Posledním dokumentem jsou doklady provozovatele vozu, pokud je odlišný od vlastníka. V tom případě je to obvykle plná moc a ostatní doklady jako u vlastníka.
  • 6. Nakonec navštívíte příslušný úřad, kde vozidlo zaregistrují a zaplatíte správní poplatek 100 – 300kč.
  • Dovezený vůz


    Pakliže nebyl dosud registrován, je považován za nový a postup je stejný jako výše popsaný.